Διότι δεν ελπίζω να γυρίσω πάλι
Διότι δεν ελπίζω
Διότι δεν ελπίζω να γυρίσω
Του ενός το χάρισμα ζητώντας και του άλλου τον σκοπό
……………………………………………………………

Για ότι έγινε ,να μην γίνει πάλι
Μήπως η κρίση δεν είναι τόσο βαριά πάνω μας
…………………………………………………………….
Τετάρτη των Τεφρών | T.S Eliot 1888-1965 | μετ. Α.Νικολαΐδης

Advertisements