Ι Γιατί Πιστεύω
ΙΙ Γιατί γνωρίζω
ΙΙΙ Για το δικαίωμα να μιλάω
IV Από τους εχθρούς μας
V Από τους δήθεν φίλους
VI Από όσους ψεύτικα μου είπαν «σ’αγαπώ»
VII Από τους σωτήρες
VIII Από τους μνηστήρες
IX Και X από κλώνους-προικοθήρες
XI Από ρουφιάνους
XII Από άρχοντες-ζητιάνους
Και II από δειλούς και βολεμένους τσαρλατάνους
Κι’ ακόμα III που θα σκοτώσουν το κορμί μου, μα θ’αγιάσουν την ψυχή μου.