Ελλάδα   | Θεσσαλονίκη2010  | Nικόλαος  Γιακουμίδης | Associated Press

Advertisements