Οι απεργίες στο παρελθόν μπορεί να υπήρξαν η μοναδική λύση στην κατεύθυνση της  αφύπνισης και κινητοποίησης του λαού ,σήμερα όμως για άμεσα ορατά αποτελέσματα τα οποία θα δίνουν και την επιδιωκόμενη λύση πρέπει πλέον να στραφούμε σε πιο δυναμικές και ουσιώδης μαζικές κινητοποιήσεις οι οποίες δεν θα ευτελίζονται στην πορεία από την έλλειψη η την αοριστία στόχων και δεν θα περιθωριοποιούνται από τους εξωγενείς παράγοντες που υποθάλπει το σύστημα- κράτος .