Στις 15 Φεβρουαρίου 2012 ορίστηκε η συζήτηση της αίτησης της Χ. Κ. Τεγόπουλος, που εκδίδει την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», για την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και αίτηση λήψης των προληπτικών μέτρων που προβλέπονται από τις συγκεκριμένες διατάξεις. Οπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης σε απάντηση ερωτήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 υπεβλήθη στις 30 Δεκεμβρίου 2011.

Ταυτόχρονα, η Χ. Κ. Τεγόπουλος υπέβαλε αίτηση λήψης προσωρινής διαταγής μέχρι τη δικάσιμο της 15ης Φεβρουαρίου, η οποία θα συζητηθεί την προσεχή Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2012.  πηγή: Ημερησία

Advertisements