kremosapouno  kremosapouno  kremosapouno

Σημαντική βελτίωση 10 θέσεων κατέγραψε η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (Global Competitiveness Report 2014-2015) που δόθηκε σήμερα Τετάρτη στην δημοσιότητα, ανερχόμενη στην 81η θέση σε σύνολο 144 κρατών, όταν πέρυσι βρισκόταν στην 91η θέση.

Η Ελλάδα σε επίπεδο βαθμολογίας συγκεντρώνει 4,04 βαθμούς, όσους και η Ουρουγουάη, όταν η Ελβετία που καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας συγκέντρωσε 5,70 βαθμούς και η τελευταία της λίστας Γουινέα 2,79 βαθμούς.

Το Παγκόσμιο Οικονομικού Φόρουμ συγκαταλέγει την Ελλάδα στις 36 αναπτυγμένες οικονομίες του κόσμου, ωστόσο την κατατάσσει ουραγό σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας μεταξύ αυτών των οικονομιών. Η Ελλάδα λαμβάνει πολύ χαμηλή βαθμολογία στο σκέλος των θεσμών, στον τομέα της λειτουργίας των τραπεζών ως προς τη χορήγηση δανείων, αλλά και στο πεδίο των φορολογικών κινήτρων.

Ενδεικτικά η εμπιστοσύνη του κοινού προς τους πολιτικούς βαθμολογείται με 2.3, στο θέμα των παράτυπων πληρωμών και δωροδοκιών για τη χορήγηση δημόσιων συμβάσεων και αδειών λαμβάνει 2.7 βαθμούς, στην μεροληψία στις αποφάσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων 2.6 βαθμούς, στο σκέλος απόδοση κυβέρνησης 2.7 βαθμούς, στη σπατάλη των κρατικών δαπανών 2.2 βαθμούς και στην επιβάρυνση από κρατικές ρυθμίσεις 2.4 βαθμούς.

Χαμηλά βαθμολογείται η αποτελεσματικότητα του νομικού πλαισίου στην επίλυση διαφορών (2.7 βαθμούς), η επίδραση της φορολογίας στα κίνητρα για επενδύσεις (2.4 βαθμούς), η επίδραση της φορολογίας ως κίνητρο για εργασία (2.5), η ικανότητα της χώρας να προσελκύει ταλέντα (2.3), η χρηματοδότηση μέσω της τοπικής αγοράς ιδίων κεφαλαίων (2.3), οι εταιρικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (2.6), αλλά και η ευκολία πρόσβασης σε δάνεια (1.7)…|πηγή: Τα Νέα