Γιατί σας προκαλεί εντύπωση, και η 45η Μεραρχία Πεζικού των Αμερικανών, το Dachau εγκαταλελειμμένο το βρήκε.

Advertisements